Licensed Legal Practice Group zrzesza wykwalifikowane podmioty specjalizujące się w prowadzeniu stałej, kompleksowej obsługi prawnej i procesowej Klientów biznesowych, a także świadczące pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych.

Dodatkowo posiadamy działy, w których nasi specjaliści zajmują się pomocą i świadczą usługi w zakresie:

  • szerokopojętego obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności sprzedaży, wynajmu nieruchomości lokalowych oraz gruntowych zabudowanych, jak i niezabudowanych,
  • weryfikacji i wyjaśniania stanu prawnego nieruchomości, korygowania błędów i nieścisłości w dokumentacji prowadzonej dla nieruchomości,
  • oddłużaniu nieruchomości,
  • fnansowania zakupu nieruchomości, etc.

Członkami LLP Group są Adwokaci Natalia Malec i Dawid Bielecki oraz licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami i specjaliści ds. kredytów. Ponadto współpracujemy z profesjonalnymi podmiotami, takimi, jak: Notarisuze, Sądy, Komornicy, Urzędy, etc. reprezentując interesy naszych Klientów w toku spraw związanych z rozwiązywaniem kwestii natury prawnej,  jak i wsparciem w procesie sprzedaży/zakupu nieruchomości.

Wszyscy członkowie LLP Group wspólnie dbają o najwyższą jakość świadczonych usług, jak również gwarantują indywidualne podejście do każdej sprawy w celu zapewnienia należytej ochrony interesów osób, które nam zaufały.
Dbamy o interesy naszych Klientów zarówno w bieżących relacjach z ich kontrahentami, jak również broniąc ich praw w toku procesów sądowych. Pomagamy także chronić praw i wolności obywatelskich osób prywatnych. Wedle wyboru Klienta członkowie LLP Group oferują również doraźną pomoc prawną w postaci jednorazowych porad.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Nami.