Wykroczenie – czy zawsze winny?

Pan Wojciech został zatrzymany przez Policję w trakcie podróży po Polsce, znajdując się w miejscowości oddalonej o 450 kilometrów od jego miejsca zamieszkania. Jak się okazało Funkcjonariusze jechali za nim przez pewien czas, nagrywając tok jazdy, a następnie wyprzedzili go i zatrzymali, chcąc wypisać mandat za szereg wykroczeń, które rzekomo Czytaj dalej…

SĄD NAKAZAŁ MI PRACE SPOŁECZNE, A JA PRZECIEŻ PRACUJĘ ZAWODOWO…

Do naszej kancelarii zgłosił się pan Karol. Sąd Rejonowy w sprawie karnej, orzekł w stosunku do niego karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze czterdziestu godzin w stosunku miesięcznym. Kurator nadzorujący wykonanie kary ustalił, że Pan Karol ma przychodzić do miejsca spełnienia obowiązku sądowego w dni powszednie po dwie godziny Czytaj dalej…

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO A KWESTIE RODZICIELSKIE ORAZ PRAWO DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas Pani Katarzyna. Jak wynikało z otrzymanych od niej informacji, w jej małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Od wielu miesięcy małżonkowie praktycznie ze sobą nie rozmawiają i nie utrzymują więzi gospodarczej, ani osobistej. Mąż Pani Katarzyny obwinia o ten stan rzeczy Czytaj dalej…

PRAWOMOCNE ORZECZENIE NARUSZA TWOJE PRAWA? NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY ZOSTAŁO WYDANE, MOŻESZ TERAZ PODDAĆ JE KONTROLI. PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE MASZ NA TO OGRANICZONY TERMIN – PO JEGO UPŁYWIE WNIESIENIE SKARGI NADZWYCZAJNEJ BĘDZIE OGRANICZONE W CZASIE.

W dniu 3 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawą tą wprowadzono między innymi nowy środek zaskarżenia, służący do poddania prawomocnego orzeczenia kontroli Sądu Najwyższego. Kontrola ta przeprowadzana  będzie przez pryzmat praworządności oraz sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z nowym brzmieniem powołanej wyżej ustawy, skarga nadzwyczajna przysługuje Czytaj dalej…