NOWE OKRESY PRZEDAWNIENIA. SPRAWDŹ, CZY TWOJE STARE ZADŁUŻENIE ULEGŁO PRZEDAWNIENIU

>Już od ponad trzech miesięcy obowiązują nowe przepisy skracające okresy przedawnienia niektórych roszczeń. Istotna większość regulacji określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [zwanej dalej „Ustawą zmieniającą”] weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku. Nowe przepisy Czytaj dalej…

SĄD NAKAZAŁ MI PRACE SPOŁECZNE, A JA PRZECIEŻ PRACUJĘ ZAWODOWO…

Do naszej kancelarii zgłosił się pan Karol. Sąd Rejonowy w sprawie karnej, orzekł w stosunku do niego karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze czterdziestu godzin w stosunku miesięcznym. Kurator nadzorujący wykonanie kary ustalił, że Pan Karol ma przychodzić do miejsca spełnienia obowiązku sądowego w dni powszednie po dwie godziny Czytaj dalej…

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO A KWESTIE RODZICIELSKIE ORAZ PRAWO DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas Pani Katarzyna. Jak wynikało z otrzymanych od niej informacji, w jej małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Od wielu miesięcy małżonkowie praktycznie ze sobą nie rozmawiają i nie utrzymują więzi gospodarczej, ani osobistej. Mąż Pani Katarzyny obwinia o ten stan rzeczy Czytaj dalej…