ADWOKAT KAMILA STEFANEK‑PAŁKA

W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę dyplomową pod tytułem „Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za błąd w sztuce medycznej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Gneli.

Po ukończeniu studiów, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. 

Adwokat Kamila Stefanek‑Pałka zdobywanie swojego doświadczenia zawodowego rozpoczęła już w trakcie studiów, najpierw pracując w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie przez trzy lata udzielała bezpłatnych porad prawnych dla osób najuboższych z Krakowa i okolic. Jej praca została doceniona przez członków Poradni bowiem w drugim roku pełnienia obowiązków powierzono jej stanowisko koordynatora Sekcji Prawa Administracyjnego, a rok później funkcję Prezesa Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej. W okresie studiów odbywała także praktyki w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa‑Podgórza w Krakowie, a także renomowanych kancelariach radcowskich i adwokackich.

W trakcie aplikacji praktykowała w uznanych kancelariach adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w szczególności w prawie cywilnym, gospodarczym, medycznym, rodzinnym i karnym. W swojej praktyce rozwiązywała także z problemy z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. Prowadzi również stałą obsługę prawną i procesową klientów biznesowych, a także posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i przekształcania spółek. Mówi biegle w języku angielskim.

Szeroki wachlarz doświadczeń zdobytych w trakcie studiów i aplikacji, nauczył ją, że każda sprawa jest inna, wobec czego istotne jest nieszablonowe podejście do każdego zagadnienia.

ADWOKAT NATALIA MALEC

Adwokat Natalia Malec ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku prawo, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Prawomocność wyroków w procesie cywilnym” pod kierunkiem ś.p. Profesora Andrzeja Oklejaka oraz ś.p. dr-a Ryszarda Więckowskiego. Po ukończeniu studiów prawniczych, odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Krakowie. 

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów będąc członkiem Koła Naukowego oraz Studenckiej Poradni Prawnej, świadcząc pomoc prawną na rzecz osób potrzebujących z Krakowa i okolic. Odbyła także staż w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.

Poza wykształceniem prawniczym posiada również maturę hiszpańską oraz ukończyła takie kierunki, jak organizacja reklamy i dekoracja wnętrz. Podczas studiów i aplikacji adwokackiej pracowała i praktykowała w Kancelariach adwokackich i radcowskich specjalizujących się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, a także w prawie gospodarczym, handlowym. Z osobistym zaangażowaniem prowadzi stałą kompleksową obsługę prawną i procesową Klientów biznesowych, zapewniając ochronę ich interesu, jak również świadczy wszelką pomoc prawną i procesową na rzecz Klientów indywidualnych, broniąc ich praw. W kręgu jej zainteresowań pozostają w szczególności sprawy i problemy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, transportowego, patentowego, a także rodzinnego i opiekuńczego.

Największą radość sprawia jej widok zadowolenia Klienta z efektów jej pracy. Mówi biegle w języku hiszpańskim i angielskim.

ADWOKAT DAWID BIELECKI

Adwokat Dawid Bielecki dnia 27 czerwca 2013 roku ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł magistra prawa i broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem „Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy”, która została napisana pod kierunkiem naukowym Szanownej Pani Prof. dr hab. Barbary de Ankerburg – Wagner. Po ukończeniu studiów prawniczych, odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, składając następnie w 2017 roku z wynikiem pozytywnym adwokacki egzamin zawodowy.

Adwokat Dawid Bielecki doświadczenie zaczął zdobywać już w trakcie studiów, będąc aktywnym członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie zajmował się udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych, organizowaniem konferencji naukowych oraz koordynowaniem różnorodnych projektów. Podczas studiów i aplikacji adwokackiej pracował i praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich specjalizujących się w prawie cywilnym, administracyjnym, prawie pracy oraz prawie handlowym.

Praktyki zawodowe odbył także w Sądzie Rejonowym w Zakopanem oraz Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. 

W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają sprawy z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza szeroko rozumiane prawo rzeczowe oraz prawo spadkowe. Zdobyte doświadczenie, osobiste zaangażowanie oraz współpraca z wieloma adwokatami specjalizującymi się w określonych dziedzinach prawa pozwala mu na zapewnienie swoim Klientom kompletnej i rzetelnej obsługi prawnej.