NOWE OKRESY PRZEDAWNIENIA. SPRAWDŹ, CZY TWOJE STARE ZADŁUŻENIE ULEGŁO PRZEDAWNIENIU

>Już od ponad trzech miesięcy obowiązują nowe przepisy skracające okresy przedawnienia niektórych roszczeń. Istotna większość regulacji określonych w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [zwanej dalej „Ustawą zmieniającą”] weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku. Nowe przepisy dotyczą w dużej mierze konsumentów. Zgodnie z definicją ustawową konsument to osoba, która zawarła umowę w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Naszym Czytaj dalej…

Czy wiesz, kto tak naprawdę udziela Ci pomocy prawnej?

Do naszej Kancelarii zgłosił się Pan Andrzej, przedkładając nam niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcia Sądów I oraz II Instancji w sprawie o charakterze cywilnoprawnym. Pan Andrzej wskazał, że o pomoc prawną w powyższej sprawie zwrócił się do biura, którego reklamę w formie ulotki otrzymał w okolicy Sądu. Mimo, iż na ulotce widniała informacja o niskiej cenie usług, w rzeczywistości finalnie uiścił on bardzo wysokie wynagrodzenie za uzyskaną pomoc. Klient poprosił nas o konsultację wyniku sprawy, sposobu Czytaj dalej…

ZMARNOWANY URLOP? OD 1 LIPCA 2018 ROKU NOWE PRZEPISY!

Nowe przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 roku gwarantują znacznie szerszą ochronę interesów podróżnych. W tym dniu weszła w życie nowa ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Znowelizowane przepisy wprowadzają szereg zmian i udogodnień dla ochrony praw turysty. Znacznie rozszerzają też obowiązki przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne i hotelarskie. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z Czytaj dalej…

SĄD NAKAZAŁ MI PRACE SPOŁECZNE, A JA PRZECIEŻ PRACUJĘ ZAWODOWO…

Do naszej kancelarii zgłosił się pan Karol. Sąd Rejonowy w sprawie karnej, orzekł w stosunku do niego karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze czterdziestu godzin w stosunku miesięcznym. Kurator nadzorujący wykonanie kary ustalił, że Pan Karol ma przychodzić do miejsca spełnienia obowiązku sądowego w dni powszednie po dwie godziny dziennie, a praca ma być wykonywana w godzinach od 9:00 do 11:00. Pan Karol, nie ma możliwości w tych godzinach stawiać się na wykonywanie nakazanych Czytaj dalej…

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO A KWESTIE RODZICIELSKIE ORAZ PRAWO DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas Pani Katarzyna. Jak wynikało z otrzymanych od niej informacji, w jej małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Od wielu miesięcy małżonkowie praktycznie ze sobą nie rozmawiają i nie utrzymują więzi gospodarczej, ani osobistej. Mąż Pani Katarzyny obwinia o ten stan rzeczy swoją żonę, twierdząc, że nie powinna była ona iść do pracy, lecz zostać w domu i w dalszym ciągu zajmować się synem. Pani Katarzyna dotychczas Czytaj dalej…

PRAWOMOCNE ORZECZENIE NARUSZA TWOJE PRAWA? NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY ZOSTAŁO WYDANE, MOŻESZ TERAZ PODDAĆ JE KONTROLI. PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE MASZ NA TO OGRANICZONY TERMIN – PO JEGO UPŁYWIE WNIESIENIE SKARGI NADZWYCZAJNEJ BĘDZIE OGRANICZONE W CZASIE.

W dniu 3 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawą tą wprowadzono między innymi nowy środek zaskarżenia, służący do poddania prawomocnego orzeczenia kontroli Sądu Najwyższego. Kontrola ta przeprowadzana  będzie przez pryzmat praworządności oraz sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z nowym brzmieniem powołanej wyżej ustawy, skarga nadzwyczajna przysługuje nie tylko od wyroków, ale także od postanowień kończących postępowanie w sprawie w sposób niemerytoryczny (np. odrzucenie pozwu, umorzenie postępowania). Nie podlegają natomiast zaskarżeniu zarządzenia Czytaj dalej…

drzwi ze znakiem zapytania

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Przysługuje Ci szereg świadczeń!

Opisany przez Pana Piotra rzeczywisty stan faktyczny wygląda następująco. Pan Piotr idąc poboczem został potrącony przez samochód. Na skutek wypadku Poszkodowany upadł i doznał stłuczenia kości czaszki oraz złamania kości przedramienia prawej ręki. Zniszczony został również jego telefon o wartości 700,00 złotych, ubranie warte 150,00 złotych oraz okulary warte 400,00 złotych. Po wypadku, Pan Piotr przez dwa miesiące nie mógł pracować i musiał przebywać na zwolnieniu lekarskim, przy czym wobec otrzymywanej płacy godzinowej, utracił część Czytaj dalej…